top of page
Logo_black.png

STROJ NA SBĚR OVOCE

PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ekologická farma Menzl

Hölkering, Bavorsko

Profil

– Ekologické podnikání na částečný úvazek

– Inovativní agrolesnický systém

– Staré odrůdy ovoce a speciální plodiny

– Vlastní zpracování

– Farmářský obchod

Jak experimentální zemědělec v Bavorsku kombinuje ornou půdu a ovocné sady v agrolesnickém systému

Spojení Obstraupe a inovativního agrolesnického systému Martina Menzla lze skutečně označit za setkání výstředností. Vyučený elektrikář provozuje jako vedlejší činnost ekologickou farmu a farmářský obchod nedaleko bavorského Regensburgu. Vynalézavý zemědělec kombinuje ovocné stromy starých odrůd vysázené v řadách s pěstováním orné půdy a speciálních plodin, které pěstuje mezi řadami stromů, na ještě mladém, přibližně 3,5 hektarovém pozemku. Tímto dosud málo využívaným způsobem pěstování, který má však mnoho výhod, reaguje zemědělec na částečný úvazek na stále obtížnější situaci - také v ekologickém sektoru -, kdy je možné prodávat plodiny na orné půdě v menším množství a ekonomicky výhodně. Tomuto trendu záměrně čelí různorodými produkty, a to jak z ovocných stromů (dezertní ovoce, šťávy), tak ze speciálních plodin (např. barevné brambory). V sadu se pěstuje přibližně 30 různých druhů ovoce, stejně jako staré odrůdy brambor a další speciální plodiny. Tento kombinovaný systém má trvat nejméně 10 let, dokud ovocné stromy nedosáhnou odpovídající velikosti a zůstanou pouze na plantáži. Kromě vysoké výnosové schopnosti, kterou tyto agrolesnické systémy disponují, majitel upozorňuje zejména na pozitivní přirozené interakce mezi ovocnými stromy a plodinami na orné půdě, které se jasně projevují například v případě napadení škůdci (mandelinkou bramborovou).

Jak se dostanete z pole s hromadou ovoce

aniž byste se museli neustále ohýbat?

Zatím je to dobré. Sklízení ovoce však vyžaduje flexibilní možnost sklizně mezi plodinami na orné půdě, kdy je třeba šetrně sklidit velké množství ovoce najednou - a právě zde přichází ke slovu housenka na ovoce, která zemědělce okouzlila svou jednoduchou a robustní technologií. Původní otázka pro Martina Menzla zněla: "Jak dostat masu ovoce z pole, aniž by se člověk musel neustále ohýbat?". S většími stroji by měl farmář na své farmě stejně potíže, protože úzké pásy ovocných stromů vyžadují vysokou míru manévrovatelnosti. Letos mohl stroj využít jen ve velmi omezené míře, protože stále ještě velmi malé množství ovoce v sadu rychle shnilo na zemi a většina z něj byla nakonec sklizena. Přesto je o technologii přesvědčen, že mu housenka na ovoce bude v příštích letech dobře sloužit. Inovativní zemědělec plánuje, že bude sám řídit sklizeň pomocí mnoha malých beden velikosti sběrných nádob Onstraupe. Preventivně již na rok 2018 zakoupil 25 beden, jejichž výhodou je podle něj to, že ovoce v nich leží úhledně a umožňuje mu mít dobrý přehled. Jakmile budou mít stromy odpovídající výnosový potenciál, plánuje zvýšit kvótu na přibližně 100 beden. Pro budoucí vylepšení housenky na ovoce proto Martin Menzl navrhuje možnost, aby bylo možné s přístrojem převážet i několik prázdných sběrných nádob. To by mohlo ušetřit další jízdy a dále zlepšit pracovní postup.

Když jsou stromy v plném výnosu, tvoří prý asi 50 % příjmů ekologické farmy.

V současné době se agrolesnický systém v Hölkeringu stále rozvíjí a vytváří. V určitém okamžiku, až budou stromy plně produktivní, by však měly přinášet přibližně 50 % příjmů ekologické farmy, a tím se významně podílet na její ziskovosti, říká Menzl. Část ovoce bude sklízena jako dezertní ovoce a prodávána prostřednictvím farmářského obchodu a dalších bioobchodů, zatímco zbytek bude zpracováván na šťávu. Až se sklidí větší množství, budou se hledat partneři, kteří budou schopni nakupovat větší množství bio ovoce ke zpracování.

 

Výsadbou starých odrůd ovoce, kterou podporuje organizace na ochranu krajiny, přispívá sad k zachování cenných genetických zdrojů a ochraně přírody. Ovoce v syrové i zpracované podobě navíc nabízí zákazníkům ekofarmy nevšední zážitek díky chuti a vzhledu rozmanitého ovoce. Při výběru odrůd, které byly vysazeny na podnože ze sazenic, se zemědělec zaměřil především na vhodnost příslušné odrůdy pro danou lokalitu. Hrazdy pro dravé ptáky a kamenné hromady pro další "pozemní dravce" pomáhají ekologickému zemědělci přirozeně regulovat hraboše v sadu. "Draví ptáci jsou tam vlastně pořád," říká Menzl, přesvědčený o účinnosti okenních hnízd.

bottom of page